Pro pořádek

DOMOVNÍ ŘÁD

náhled obrázku

Zástupce ubytovaných (dále uživatel) si u správce včas (nejlépe minimálně týden předem – klíčů máme více) dohodne  vyzvednutí klíčů.

Své psí miláčky můžete sebou vzít.

Máme, ale jednu podmínku a to, že se nebudou pohybovat v obytných prostorách chalupy a budete po nich důsledně uklízet bobky.

Mohou tedy pouze do stodoly a nebo na zahradu.

PROVOZNÍ ŘÁD

ELEKTŘINA

Při příchodu na chalupu zapište počáteční stav elektroměru (elektroměr najdete venku vedle vchodových dveří, za 1 kWh spotřebované elektřiny se platí 5,- Kč. Podružný rozvaděč s jističi se nachází v chodbě.

VODAnáhled obrázku

Chalupa je napojena na veřejný vodovod.Ve sklepě (vstup z chodby) je hlavní uzávěr rozvodu vody po chalupě – zavřít v případě poruchy rozvodu.

KAMNAnáhled obrázku

Chalupa je vybavena kotlem na ústřední vytápění a sporákem v kuchyni. V zimním období je nutné topit v kotli a  je potřeba počítat s tím, že vytopení chalupy zabere cca 3 hodiny intenzivního topení. Palivo – uhlí a dřevo je ve stodole. Kotel nejdříve roztopte dřevem a potom postupně přidávejte uhlí. Při přikládání do kotle je zapotřebí zavřít dolní bránku, aby nekouřil.  Pokud nevyužíváte všechny místnosti tak je možné v těchto místnostech uzavřít radiátory, aby jste tam netopili zbytečně. Toto je možné také použít pro rychlejší roztopení kotle. Oběhové čerpadlo je spínáno termostatem automaticky a tak s ním nemanipulujte.

Před ukončením pobytu nechte kotel včas vyhasnout, aby jste mohli vybrat popel a připravit tak kotel pro další návštěvníky.

Sporákem v kuchyni můžete přitápět v letním období.

ODPADKY

Likvidace odpadů – je vhodné, aby jste veškeré odpady, které vyprodukujete také zlividovali-kromě popela z kamen.

Směsný komunální odpad je zapotřebí odvéz sebou, plasty a sklo uložte do kontejnerů u obecního úřadu v Budislavi.

Komunální odpad je možné také odevzdat ve sběrném dvoře v Proseči (Recycling-kovové odpady), nebo v Litomyšli (LIKO Svitavy).

Popel z kamen ukládejte do sudu ve stodole-tento sud slouží skutečně jen na popel a nedávejte do něj tedy žádné jiné odpadky.

ODJEZD

Nezapomeňte po sobě vše uklidit, zamést a vytřít, nenechávejte žádnou vodu v nádobách, pozavírejte všechna okna !!!, nespalitelný a umělý odpad musíte odvézt pryč – nenechávejte ani v domě, ani v okolí !!!, zapište stav elektroměru, vypočítejte vlastní spotřebu elektřiny. Chovejte se slušně k sousedům a chovejte se hlavně tak, aby se z chalupy nestalo spáleniště  !!! Přejeme vám příjemný pobyt.

 

Při příjezdu uživatel zkontroluje stav chalupy a případné zjištěné závady oznámí  správci (nejpozději při odjezdu).

Uživatel zodpovídá za škody způsobené během pobytu. Tyto buď opraví nebo ohlásí správci a uhradí (nejpozději při odjezdu).

Při příjezdu a při odjezdu zapíše uživatel stav elektroměru do sešitu ubytovaných.

Spotřebovanou el. energii uhradí spolu s režií za pobyt – 5,- Kč za 1 kWh.

Salesiáni (SDB) mají za svou osobu ubytování zdarma, hradí pouze spotřebovanou elektřinu.

Pro sociálně slabší je možná individuální sleva po dohodě se správcem.

Kontakt na správce:

mobil:      Vávlav Nádvorník – 777 775 807, Pavel Jílek-775 337 401

e-mail:       nadvornik.v@dukor.cz

Uživatel zodpovídá během pobytu za bezpečnost ubytovaných.