Rezervace

Doporučený příspěvek za pobyt víkend (osoba/noc) je 120,- Kč. (minimálně 1.000,-Kč/den-dle dohody).

Týdenní pobyt: 1 rodina (5 osob) – 4.000,-Kč, 2 rodiny (10 osob)- 6.000,-Kč a 3 rodiny (12 osob a více) – 8.000,-Kč.

K tomuto poplatku se účtuje ještě spotřebovaná el. energie a u osob nad 18 let rekreační poplatek pro obec ve výši 21,-Kč/osobu/den. Při nástupu a odchodu se odečte elektroměr, stavy a spotřeba se zapíší do sešitu ubytovaných a spotřebované kWh se uhradí částkou 8,-Kč/kWh. Do knihy ubytovaných se zapíše též počet osob starších 18 let. Rekreační poplatek nehradí též osoby starší 18 let, které pečují o děti na zotavovací akci.

 

Příspěvek slouží výhradně k úhradě veškeré režie (kromě spotřeby elektřiny) a k údržbě chalupy.

Pohleďte níže na kalendář obsazenosti chalupy.

Máte-li zájem o rezervaci volného termínu, napište prosím na náš email:  nadvornik.v@dukor.cz. Pobyty se objednávají maximálně 1 rok předem dle hesla: Kdo dřív přijde…